U Republici Hrvatskoj je trenutno registrirano 20 regionalnih IPA udruga sa oko 8 000 članova. Kretanje stanja članstva u IPA udruzi Varaždin po godinama od samih početaka pa do 2012 godine možete vidjeti u nastavku teksta.

 

GODINA BROJ ČLANOVA IPA
1998 31
1999 71
2000 77
2001 110
2002 199
2003 204
2004 246
2005 317
2006 350
2007 385
2008 434
2009 440
2010 491
2011 539
2012