„Gorski piknik – Kuterevo 2014“ koji se planira održati 14./15. lipnja 2014. uz mogućnost planinarenja do Alana na Velebitu ili do Rossijeve kolibe, te posjeta utočištu medvjeda u Kuterevu. Kotizacija po osobi iznosi 300 kuna u što je uključeno noćenje i prehrana svih sudionika. Prijave zainteresiranih na mobitel: 099 200 93 21 ( Tomo Bukovac-Butina ).